Slajder

6 postów

Kariera

Auto Group Luzar – nowo otwarty autoryzowany salon sprzedaży samochodów marki Volkswagen Samochody Użytkowe poszukuje kandydatów na stanowisko:

Sprzedawca samochodów nowych marki Volkswagen Samochody Użytkowe
Miejsce pracy: Wieliczka

Wymagania:
• min. wykształcenie średnie,
• minimum roczne doświadczenie w sprzedaży samochodów nowych (mile widziane z grupy VAG)
• doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej,
• znajomość skutecznych technik pozyskiwania nowych klientów,
• mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• operatywność i skuteczność w działaniu,
• zaangażowanie oraz motywacja w osiąganiu celów,
• znajomości branży motoryzacyjnej,
• oczekujemy umiejętności handlowych i negocjacyjnych,
• wysoki poziomu obsługi klienta,
• znajomości programu Autostacja oraz Autoteam będzie dodatkowym atutem,
• umiejętności interpersonalnych,
• wymagane prawo jazdy kategorii B,
• dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel).

Opis stanowiska:
• aktywne pozyskiwanie i obsługa klientów,
• analiza potrzeb klientów i dostosowywanie do nich oferowanych produktów,
• przygotowywanie ofert handlowych dla klientów indywidualnych,
• prezentacja samochodów oraz przeprowadzanie jazd próbnych
• przygotowywanie ofert kredytowych i leasingowych zgodnie ze ściśle określonymi, wymogami obowiązującymi w firmie,
• realizacja założonych planów sprzedażowych,
• budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku lokalnym.
• Prowadzenie rzetelnej i systematycznej ewidencji działań handlowych w systemie CRM

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stabilność zatrudnienia,
• szkolenia produktowe oraz możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę w doświadczonym zespole w przyjaznej atmosferze
• atrakcyjny system wynagrodzeń

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty powinny zawierać klauzulę następującej treści: 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i zawartych w nim moich danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Auto Group Luzar Sp. z o.o z siedzibą w Wieliczce, ul. Krakowska 33.

Oferty prosimy kierować na adres: lukasz.famielec@autoluzar.pl

Budowa nowego salonu Volkswagen

Budowa nowego salonu rozpoczęła się 12.07.2018
Do końca roku 2018 powstała podziemna część salonu.

2019 Początek roku, to dalsze prace i piękna zimowa sceneria.

Do kwietnia 2019 roku- powstała zamknięta konstrukcja salonu

Do połowy lata 2019 nowy salon nabiera kształtów zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

Druga połowa roku, to bardzo dużo prac wewnątrz salonu i przeszklenie frontowej ściany.

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym dla wszystkich, ale prace wykończeniowe trwają! Na parterze przygotowywane są miejsca ekspozycyjne dla samochodów, a na piętrze powstaje przestrzeń biurowa.

ROK 2021 - ostatnia prosta przed nami!

Styczeń zaczynamy od położenia płytek na dolnej części salonu, nieustannie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym do nowego salonu przyjadą meble.  

Warunki gwarancji na Oryginalne części i akcesoria.

580b585b2edbce24c47b2cf2

Warunki gwarancji na Oryginalne Części Volkswagen® i Oryginalne Akcesoria Volkswagen®

WSTEP

Na Oryginalne Części Volkswagen i Oryginalne Akcesoria Volkswagen® udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 2 lat od jego sprzedaży i wydania kupującemu. Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości, zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru, odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie. W razie ujawnienia się w okresie trwania gwarancji wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Sprzedawca usuwa ją poprzez naprawę części/ akcesorium. W przypadku gdy dana wada nie może zostać usunięta poprzez naprawę części/akcesorium, Sprzedawca wymieni je na nowe wolne od wad. W przypadku gdy zajdzie konieczność sprowadzenia części/akcesorium od producenta maksymalny czas naprawy lub wymiany na nową może wynieść 30 dni. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych części i akcesoriów Volkswagen® spowodowanego ich normalną eksploatacją.

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym
spełnianiu następujących wymagań:
– części były eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
w normalnych warunkach klimatycznych i nie były
narażone na nadmierne zużycie,
– inne części współpracujące z reklamowaną częścią
nie były uszkodzone lub zużyte,
– montaż części został wykonany fachowo i zgodnie
z zaleceniami, oraz technologią producenta,
– przestrzegane zostały terminy przeglądów okresowych
samochodu wskazanych w książce serwisowej
samochodu i/lub instrukcji obsługi,
– zarówno części i akcesoria są przeznaczone
do odpowiedniej wersji i modelu samochodu/silnika/
rodzaju nadwozia etc.
– uszkodzenia części w okresie gwarancji, kupujący
jest zobowiązany natychmiast zgłosić u sprzedawcy
u którego zakupił część, lub u Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Volkswagen którego wybrał
do wykonywania przeglądów serwisowych i napraw.


2. Gwarancja nie obejmuje:
– usterek, które związane są z faktem, że części
były zamontowane, obsługiwane lub naprawiane
w niefachowy sposób,

– usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych
czynników mechanicznych lub chemicznych, jak również
powstałych na skutek niedbałości użytkownika,
– uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym
otwieraniem części zamykanych lub powstałych
na skutek takich działań,
– uszkodzeń części spowodowanych wypadkiem, kolizją
drogową, klęską żywiołową (gradobicie, powódź itp.),
– naturalnego zużycia eksploatacyjnego, usterek
spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się
z produktem, niedostateczną obsługą lub
niedozwolonymi modyfikacjami części lub bezpośrednio
z nimi współpracującymi podzespołami
nie zatwierdzonymi przez producenta Volkswagen AG,
– usterek części spowodowanych używaniem samochodu
w celu jazdy sportowej, nauki jazdy itp.
– usterek spowodowanych przez inne części
współpracujące z reklamowaną częścią, które były
uszkodzone lub zużyte.
Koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego
części w całości pokrywa kupujący, jak np.:
– bieżącą konserwację, regulacje i regularne kontrole
części ulegających bieżącemu zużyciu eksploatacyjnemu
jak np. filtr oleju, powietrza i paliwa itp.
– wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu
eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania
i liczby przejechanych kilometrów (np. opony, świece,
pióra wycieraczek, klocki, okładziny oraz tarcze
hamulcowe, amortyzatory, tarcze sprzęgła, żarówki itp.).

3. Jeżeli część Volkswagen zostanie zakupiona
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Volkswagen,
a zamontowana przez kupującego lub w serwisie
nieautoryzowanym przez markę Volkswagen, następnie
ulegnie awarii i reklamacja zostanie zgłoszona u Partnera
Serwisowego Volkswagen, do przeprowadzenia
prawidłowej weryfikacji uszkodzenia wymagane jest,
aby część była zamontowana w samochodzie. W tym celu
sprzedający może zobligować kupującego do dostarczenia
samochodu z zamontowaną w nim częścią do serwisu.
Wymagane są następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający zakup części
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Volkswagen
– dokument potwierdzający montaż reklamowanej części
w danym samochodzie który zawiera co najmniej: numer
nadwozia samochodu, w którym zamontowano część,
datę montażu, przebieg samochodu, dane podmiotu
montującego.
Należy pamiętać, że gwarancja na część rozpoczyna się w dniu
jej sprzedaży przez autoryzowanego Partnera Serwisowego
Volkswagen.


4. Usterki określa się poprzez przedstawienie wadliwej
właściwości lub funkcji zewnętrznego przejawu usterki.

Oryginalne Akcesoria Volkswagen®

Przez Akcesoria rozumie się dodatkowo zakupione elementy
nie stanowiące fabrycznego wyposażenia samochodu
(np. belki bagażnika, box dachowy etc.).
Poniższa część Warunków gwarancji dotyczy wyłącznie
Oryginalnych Akcesoriów Volkswagen®, które były zakupione
u sprzedającego odrębnie, jako dodatkowe wyposażenie
samochodu.
Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym
spełnieniu następujących warunków:
– były przestrzegane procesy montażowe i wszystkie
zalecenia określone przez producenta Volkswagen
w przypadku, gdy kupujący sam zamontował
Oryginalne Akcesoria Volkswagen® w samochodzie
lub zlecił ich montaż poza autoryzowanym serwisem
Volkswagen,
– podczas używania Oryginalnych Akcesoriów
Volkswagen® były spełnione warunki i respektowane
zalecenia podane w Instrukcji montażu, instrukcji
użytkowania samochodu, literaturze pokładowej
samochodu lub dołączonej dokumentacji.


Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Oryginalnych
Akcesoriów Volkswagen® spowodowanego normalną
eksploatacją, zużyciem powstałym w wyniku nadmiernego
obciążenia, a także usterek powstałych w wyniku

niewłaściwego montażu lub użycia oraz uszkodzeń
mechanicznych.
– praw z tytułu odpowiedzialności za usterki
Oryginalnych Akcesoriów Volkswagen® należy
dochodzić bez zbędnej zwłoki czasowej tj.
po stwierdzeniu usterki, przy tym kupujący w celu
jej usunięcia zobowiązany jest do niezbędnego
współdziałania z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Volkswagen.

Warunki końcowe

Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie
Polski. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Przy każdym korzystaniu z praw wynikających
z odpowiedzialności za usterki kupujący zobowiązany
jest do przedłożenia dowodu kupna i montażu
Oryginalnych Części Volkswagen i Oryginalnych
Akcesoriów Volkswagen®.
Warunki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do części
i akcesoriów zakupionych na terenie Polski
u autoryzowanego Partnera marki Volkswagen.
Lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych
marki Volkswagen jest dostępna na stronie
www.volkswagen.pl

 

Oferta dla warsztatów

 

 

Program NORA® jest skierowany do niezależnych warsztatów naprawczych.

Jeśli prowadzisz niepowiązany z marką warsztat lub posiadasz park samochodowy, stację benzynową z własnym warsztatem, a może specjalistyczny warsztat lakierniczy lub blacharski to program NORA® jest dla Ciebie!

Kto może przystąpić do programu NORA® ?

Każdy niezależny warsztat, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje naprawy samochodów zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 45.20.Z lub 50.20.A.

Auto Group Luzar Sp. z o.o. jako Partner NORA® zapewnia:

 • pełen asortyment Oryginalnych Części i Akcesoriów koncernu Volkswagen
 • gwarancję producenta
 • bezpłatny program PARTS TEAM z cennikiem do składania zamówień
 • preferencyjne warunki handlowe
 • odroczone terminy płatności
 • transport na terenie całego kraju
 • szybki czas realizacji
 • pomoc techniczną przy naprawach
 • dostęp do narzędzi specjalistycznych
 • opieka wykwalifikowanego personelu

Wymagane dokumenty:

 • NIP
 • REGON
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Wypełniony formularz NORA®

Formularz NORA (PDF) – POBIERZ

Aktualności NORA® – link http://www.programnora.pl/kwartalniki.html

NORA PROFIT – program lojalnościowy, zbieraj punkty i odbieraj nagrody! – link http://www.programnora.pl/nora-profit.html

 

Nowy Arteon – Rabat do 12 000 zł

Arteon limuzyną roku 2017

Podczas Międzynarodowej Wystawy Samochodowej (IAA) we Frankfurcie marka Volkswagen została wyróżniona licznymi nagrodami przyznawanymi za design i innowacje. Szczególne znaczenie miał wśród nich tytuł „Most Innovative Brand 2017” przyznany marce Volkswagen przez jury Plus X Award. Nowy Arteon otrzymał tytuł „Limuzyny Roku 2017”, a także najwyższą notę „Best of Best” w ramach „Automotive Brand Contest”.

Volkswagen uhonorowany tytułem „Most Innovative Brand 2017”

Plus X Award należy do najważniejszych na świecie nagród przyznawanych za innowacje w dziedzinie technologii, sportu i lifestyle’u. Otrzymują je marki za produkty wiodące pod względem jakości i innowacyjności.

Wyjątkowa grafika świateł.

Nowoczesne, diodowe światła tylne nadają Arteonowi niepowtarzalny wyraz i wyjątkową dynamikę. Płynnie zapalające się diody kierunkowskazów zwracają na siebie uwagę i w ten sposób zwiększają także bezpieczeństwo.

Bezramkowe szyby boczne. Imponujący widok.

W Arteonie nie tylko będziesz dobrze wyglądać, ale także doświadczysz niesamowitych widoków dzięki bezramkowym szybom bocznym. Podkreślają one dynamikę Arteona i dyskretnie wpisują się w jego elegancki wygląd.

Design, który można poczuć.

Kokpit Arteona R-Line zachwyca nie tylko wizualnie, lecz także w dotyku. Przykładem może być sportowa kierownica multiunkcyjna z logo R-Line, obszyta skórą z ozdobnym szwem lub opcjonalne aplikacje dekoracyjne z aluminium Silver Rise. Dostępne na życzenie komfortowe siedzenia „Top” pokryte skórą.

Panoramiczny dach i oświetlenie Ambiente.

Możesz być pewien, że wszyscy będą podziwiać Twojego Arteona. Ale dzięki panoramicznemu, otwieranemu dachowi z oświetleniem Ambiente Ty także będziesz mógł podziwiać piękne widoki. Oświetlenie Ambiente daje przyjemne światło i sprawia, że każde niebo zdaje się być jasne.